Střet zájmů architekta Petra Teje bije do očí

Renomovaný architekt Petr Tej, spoluautor Štvanické lávky, aktivně brání modernizaci železničního mostu na pražské Výtoni. Jeho angažmá je přitom velmi podezřelé. Jako aktivní účastník mezinárodní architektonické soutěže na nový most nepostoupil se svým návrhem ani do druhého kola.

Nyní se Petr Tej angažuje jako zachránce národní kulturní památky. Svým jménem zde v Praze zastřešuje mezinárodní tým pod názvem COWI-WaltGalmarini a nabízí ministru dopravy Martinovi Kupkovi, že ZDARMA zpracuje návrh opravy stávající konstrukce.

Jím vedená zájmová skupina se na venek tváří, jako spasitelé národní kulturní památky. Zapomíná však říkat, že již návrh jejich projektu fatálně selhal v 1. kole mezinárodní architektonické soutěže. Ta probíhala od května roku 2021 do listopadu roku 2022. V září roku 2021 hodnotící komise architektů a představitelů města NEPUSTILA projekt konsorcia „Dissing + Weitling, COWI, Petr Tej, WaltGalmarini“ do 2. kola. Důvod je jednoduchý – stačí se podívat na obrázek a porovnat jej s jinými soutěžními projekty.

Pan architekt Petr Tej tedy v roce 2021 nevyhrál soutěž a nyní se svými zahraničními kamarády dělá vše pro to, aby v roce 2024 celý vítězný projekt rozbil. A to ačkoli je mu známo, že zadání soutěže pracovalo s jasnými nepřekročitelnými parametry: Nový most musí být širší a mít 3. kolej, na Výtoni musí vzniknout nová železniční zastávka Výtoň a nový most má co nejvíce připomínat most stávající.

Foto: Zamítnutý návrh výtoňského mostu s dílny konsorcia ve kterém se angažoval architekt Petr Tej. Zdroj: www.novymostvyton.cz

Foto: Vítězný návrh konkurenční společnosti společnosti 2T engineering. Zdroj: www.novymostvyton.cz

Nyní bez okolků nabízí ministru dopravy Martinovi Kupkovi vlastní projekt, který naprosto popírá originální zadání soutěže. Pod rouškou spasitelství připravuje se svými zahraničními kamarády ZDARMA studii, která má podle jeho slov zajistit rekonstrukci stávajícího mostu. Bohužel už neříká, že požadavek Magistrátu Prahy je od počátku neměnný: 3. kolej a zastávka Výtoň jsou totiž nekompromisní požadavky metropole.

Bez zajímavostí není, že Petr Tej se stal za minulého vedení magistrátu Prahy jakýmsi „neformálním“ konzultantem stavu pražských mostů. Velmi aktivně se například angažoval při „záchraně“ Libeňského mostu (po boku dnešního předsedy Prahy Sobě Adama Scheinherra), kde se nyní v roce 2024 ukázalo, že záchrana mostu není technicky možná, ačkoli se nám tehdy přesně „odborníci“ snažili tvrdit přesný opak. Jeho jméno bývá často zmiňováno i v souvislosti s tím, že „má nadstandardní (přátelské/obchodní) vazby na významné pražské politiky“.

Věříme, že v případě modernizace železničního mostu na pražské Výtoni se politici poučí. Není bližšího příkladu než aktuálně rekonstruovaný Libeňský most. Jeho nahrazení novým mostem totiž v minulosti bránili stejné figury, které se dnes objevují na pražské Výtoni. V minulosti psali stejné „zaručené posudky“ že rekonstrukce je možná. Bohužel pro obyvatele Prahy se po letech ukázalo, že most musí být de facto zbourán a postaven nový. Aby aktivisté neztratily tvář, začali novému mostu říkat „tvarová replika“. Odpovědnost za to, že výsledné dílo bude stát daňové poplatníky o stovky milionů více, než projekt nového mostu představený v roce 2018, není dodnes žádný z aktérů ochoten přijmout.