Stanovisko Výtoň 21 na dopis UNESCO

Odpovědnost za řízení naší země, našich měst a obcí má námi volená politická reprezentace. Vítáme názory mezinárodních organizací o problematiku našeho města. Jsme však přesvědčeni, že nikdo cizí nemá jakékoli …

Výtoňské spolky spojují síly

Spolky Výtoň 21 a Praha ohleduplná spojují síly směrem ke společnému zájmu modernizace pražské Výtoně. Naše petiční iniciativa za Modernizaci železničního mostu na pražské Výtoni přináší již několik dní od …